niedziela, Styczeń 21, 2018
Okulistyka, Optyka

Okulistyka, Optyka

Stężenie tlenu w naczyniach tętniczych i żylnych siatkówki u pacjentów z cukrzycą typu 1.

“Stężenie tlenu w naczyniach tętniczych i żylnych siatkówki u pacjentów z cukrzycą typu 1.” Retinopatia cukrzycowa jest jednym z najpoważniejszych powikłań cukrzycy – leczona nieodpowiednio może prowadzić do ślepoty.  Do czynników ryzyka rozwoju choroby zaliczamy:...

Antybiotykooporność w infekcjach gałki ocznej – trendy

“Antybiotykooporność w infekcjach gałki ocznej - trendy.” Rewolucyjne odkrycie, którego w roku 1928 dokonał Alexander Fleming zmieniło oblicze ówczesnej medycyny. Podczas robienia porządków w swojej pracowni zauważył rosnącą na kolonii bakterii pleśń, która wydawała się...
leczenie oczu Warszawa

Preparat anty-VEGF w kroplach – tak samo skuteczny jak zastrzyki doszklistkowe?

“Preparat anty-VEGF w kroplach podawanych do worka spojówkowego tak samo skuteczny jak zastrzyki doszklistkowe?” Naukowcy z University of Birmingham wynaleźli metodę, która może zrewolucjonizować sposób leczenia pacjentów z wysiękową postacią AMD. Dzięki zastosowaniu CPP (cell-penetrating...

Soczewki fakijne jako alternatywa dla przeszczepu rogówki u pacjentów ze stożkiem.

“Soczewki fakijne jako alternatywa dla przeszczepu rogówki u pacjentów ze stożkiem.” Stożek jest ektazją rogówki prowadzącą do powstania krótkowzroczności i dużego astygmatyzmu nieregularnego. Objawy pojawiają się zwykle w młodym wieku, częściej u mężczyzn, w postaci...

Dexamethason o powolnym czasie uwalniania w proliferacji szklistkowo-siatkówkowej.

“Dexamethason o powolnym czasie uwalniania w proliferacji szklistkowo-siatkówkowej.” Na stronie American Academy of Ophthalmology pojawił się ciekawy artykuł o badaniu klinicznym przeprowadzonym przez brytyjskich naukowców. Celem randomizowanej próby klinicznej było sprawdzenie hipotezy dotyczącej korzystnego wpływu...
zapalenie rogówki Instytut Oka

Profil grubości rogówki i astygmatyzm powierzchni tylnej

“Profil grubości rogówki i astygmatyzm powierzchni tylnej.” Celem przeprowadzonego badania naukowego była ocena wpływu profilu grubości rogówki na astygmatyzm tylnej powierzchni rogówki (posterior corneal astigmatism). W badaniu wzięło udział 418 pacjentów (213 mężczyzn i 205...

Nowy lek zwiększający skuteczność terapii cukrzycowego obrzęku plamki (DME).

“Nowy lek zwiększający skuteczność terapii cukrzycowego obrzęku plamki (DME).” Według najnowszych doniesień, podskórne podanie cząsteczki o nazwie AKB-9778 (Aerpio Therapeutics) pacjentom z cukrzycowym obrzękiem plamki zwiększa skuteczność terapii doszklistkowymi iniekcjami preparatów anty-VEGF. Cząsteczka AKB-9778 zwiększa aktywność...
okulista zapalenie spojówek

Zapalenie spojówek – czy antybiotyki powinny być leczeniem pierwszego rzutu?

“Czy antybiotyki powinny być leczeniem pierwszego rzutu w zapaleniu spojówek?” Zapalenie spojówek jest jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do okulisty. Jednakże pojęcie to obejmuje dużą grupę chorób, których objawy są bardzo podobne, ale...
Zespół suchego oka

Wpływ zespołu suchego oka na komfort życia.

“Wpływ zespołu suchego oka na komfort życia.” Zespół suchego oka (ZSO) to wieloczynnikowa choroba dotykająca 6-34% populacji osób dorosłych. Jednym z największych wyzwań dla lekarzy w terapii suchego oka jest wczesne postawienie diagnozy oraz włączenie...

Przerzut raka gruczołowego żołądka do tęczówki – opis przypadku.

“Przerzut raka gruczołowego żołądka do tęczówki - opis przypadku. ” Pod względem zachorowalności wśród nowotworów złośliwych nowotwory żołądka występują na 5tym miejscu u mężczyzn i na 9tym u kobiet. W jednym z badań klinicznych opartym...